Snošti si Rada pristana | Снощи си Рада пристана 🇧🇬 

Dit liedje speelde ik voor het eerst voor een danscursus van Ives Moreau, voor de dans Kjustendilska râčenica. Echter is dit wel een langzaam nummer voor die stijl. Ik vermoed dat het liedje eigenlijk uit Tracië komt, of wellicht nog oostelijker.

Op die bewuste cursus zong Galina Durmushliyska dit liedje mee. De tekst sprak haar persoonlijk erg aan en zo is het in haar programma terechtgekomen. Ik heb het daarna op bijna elk concert uitgevoerd wat ik met haar had.

Снощи си Рада пристана, мъри,
на едно момче далечно.
Три деня пътя вървяли, мъри,
на четвъртия стигнали.

Качи се Рада, Радо льо, мъри,
на високите чердаци.
Да види Рада майка си, мъри,
майка си още татко си.


Не видя Рада майка си, мъри,
майка си, още татко си.
Най видя бели гълъби, мъри,
бели гълъби хвърчаха.

Рада гълъби думаше, мъри:
„Гълъби, като хвърчите,
не видяхте ли майка ми, мъри,
майка ми, още татко ми?“


Гълъби Рада думаха, мъри,
„Радо льо, бела Радо льо,
като хвърчахме видяхме, мъри,
майка ти, още татко ти.

Майка ти двори метеше, мъри,
за тебе, Радо, плачеше.
Татко ти на стол седеше, мъри,
червено вино пиеше.“
Snošti si Rada pristana, mâri,
na edno momče dalečno.
Tri denja pâtja vârvjali, mâri,
na četvârtija stignali.

Kači se Rada, Rado ljo, mâri,
na visokite čerdaci.
Da vidi Rada majka si mâri,
majka si ošte tatko si.


Ne vidja Rada majka si mâri,
majka si, ošte tatko si.
Naj vidja beli gâlâbi, mâri,
beli gâlâbi hvârčaha.

Rada gâlâbi dumaše mâri:
„Gâlâbi, kato hvârčihte,
нe vidjahte li majka mi, mâri,
мajka mi, ošte tatko mi?“


Gâlâbi Rada dumaha, mâri,
„Rado ljo, bela Rado ljo,
кato hvârčahme vidjahme, mâri,
мajka ti, ošte tatko ti.

Majka ti dvori meteše, mâri,
зa tebe, Rado, plačeše.
Tatko ti na stol sedeše, mâri,
červeno vino pieše.“

Het origineel is uitgevoerd door de zanger/accordeonist Ivan Simeonov, het arrangement en het begeleidende orkest onder leiding van Kosta Kolev.

Koddedans 🇳🇱

Nu maar eens een dans uit het natte en winderige Nederland. Deze Koddedans kwam voorbij omdat ik dit nummer weer ben gaan spelen bij een choreografie van de dansgroep Paloina.

Fijne opzwepende feestmuziek, gespeeld door de muziekgroep Kat yn t’ Seil met op accordeon Marian Nesse. Marian is helaas onlangs overleden.

Het hele album is zeker de moeite waard, met referentieopnames van de Polka Jenny Lint, Bravade, Madlot en natuurlijk  Blauw Garen en Koperdraad.

Vlaški sat | Влашки сат 🇷🇸

Deze muziek is opgenomen voor het volksdansfestival Doe Dans in 1992 en is uitgekomen op de CD Doe Dans Basics II. Het is gespeeld door orkest ‘Pravo’ met op accordeon Jan Rademaker en op viool John Kamp.

Mijn collega en naamgenoot Jan speelt deze melodie echt prachtig, met in de derde melodie super mooi gespeelde versieringen met een bijzondere timing. Dank je wel Jan!